تماس با ما

تماس با ما

شرکت غذایی جوهر سهامی عام

آدرس: محله آلتی نووا,خیآبان کاله,شماره ۵ کپز/ آنتالیا

تلفن: ۹۰۲۴۲۳۴۰۳۵۷۵+

فکس: ۹۰۲۴۲۳۴۰۰۷۷۸+

پست الکترونیکی: info@cevhergida.com.tr