دستگاه کنسانتره ساز جعبه های بسته ای

مشخصات کالا:

نرخ:

نوع بسته بندی:

گرمی:

عمر مفید:

تعداد/بسته:

درجه نگهداری: