شربت عروسی

مشخصات کالا: عادی

نرخ: DİREK İÇİMLİK

نوع بسته بندی: BAGIN BOX

گرمی: 10 KG / KL

عمر مفید: ۱سال

تعداد/بسته: ۱

درجه نگهداری: