آلبالو

مشخصات کالا: عادی

نرخ: ۱/ ۵

نوع بسته بندی: BAGIN BOX

گرمی: 9KG/KL

عمر مفید: ۱سال

تعداد/بسته: ۱

درجه نگهداری: