لیمو

مشخصات کالا: عادی

نرخ: ۱/ ۵

نوع بسته بندی: ۱ لیتر شیشه پت

گرمی: 1,350 KG/ADET

عمر مفید: ۱سال

تعداد/بسته: ۱۲

درجه نگهداری: